Aktuality


Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování

06.02.2020

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování

Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování současného systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. Zvažovaný neadresný výdajový paušál by totiž na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům.   

 celý průzkum neleznete zde: /soubory/UZS_SPCR_TZ_pruzkum_PPM Factum 6_2_2020.pdf

 

Závěrečná zpráva postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu

06.02.2020

Postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu
Připraveno pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR

závěrečná zpráva zde:/soubory/PPM_factum_Závěrečná zpráva_stravování.pdf

Všechny aktuality

Kalendář akcí

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České republice. Sdružuje a zastupuje 62 zaměstnavatelských svazů s více jak 19 000 organizacemi a jejich více než 750.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní energetiky. V oblasti veřejných služeb jsou to sektory zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury a neziskových organizací. V oblasti moderní energetiky jsou to sektory obnovitelných zdrojů, akumulace, kogenerace a chytrých sítí. V neposlední řadě Unie sdružuje významné organizace v sektorech finančních služeb, bankovnictví, průmyslu a veřejné správy.

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců