Proč být naším členem

  • Možnost aktivně připomínkovat legislativní akty a normy.
  • Možnost být pravidelně informován o připravovaných novelách a změnách.
  • Možnost účastnit se prostřednictvím prezidenta Unie jednání pléna RHSD, tj. prezentovat potřeby a názory jednotlivých sekcí či členských organizací.
  • Možnost účastnit se jednání jednotlivých pracovních týmů tripartity pro zdravotnictví, sociální otázky, kulturní otázky, školství, BOZP, vnitřní trh, daně a pojištění, zaměstnanost, EU, apod.
  • Možnost a příležitost využít síly a komunikačních kanálů UZS ČR při různých jednáních, především na úrovni jednotlivých ministerstev, Asociace krajů ČR, či Svazu měst a obcí ČR a dále na půdě obou komor Parlamentu ČR a jejich výborů a dalších klíčových orgánech a institucích.
  • Využít informací a vlivů, které má UZS ČR v různých odborných skupinách, komisích, Radách vlády, apod.
  • Participovat na realizovaných projektech a využívat výstupů ze vzdělávacích, analytických a rozvojových aktivit UZS ČR.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců