Aktuality

Svaz květinářů a floristů ČR se zapojil k prospěšné akci "KVETE CELÁ ZEMĚ"

Datum: 07.04.2020

Jeden ze členů Svaz květinářů a floristů dnes rozjíždí zcela novou kampaň na podporu prodeje květin KVETE CELÁ ZEMĚ – chtějí oslovit co nejvíce lidí, aby začali myslet pozitivně a místo zrušené zahraniční dovolené si co nejvíce osázeli svou zahradu. 

tuto kampaň můžete sdílet na vašich účtech instagramu a facebooku zde:                                               

https://www.facebook.com/gardenstar.cz/ 
https://www.instagram.com/gardenstar.cz/  

inzerát kampaně naleznete zde:/soubory/inzerát Kvetecelazeme Zahradnictví 202005.pdf

Zachování letošního ročníku české floristické soutěže Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR

Datum: 31.03.2020

Mezi českými floristy vznikla iniciativa pro zachování letošního ročníku české floristické soutěže Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, která by byla jinak zrušena. Soutěž je přesunuta na facebook a otevřená veřejnosti. V soutěži je pouze jedna disciplína. A to „Kytice pro hrdinu“. 

dopis od Svazu květinářů a floristů ČR zde: /soubory/Dopis - dk 2020.docx 
propozice floristické soutěže zde:  /soubory/Propozice DK_2020 (obnovený) (3).pdf

Průzkum odhaluje skutečnou hrůzu dopadu pandemie koronaviru COVID-19 na okrasné zahradnictví

Datum: 29.03.2020

Průzkum odhaluje skutečnou hrůzu dopadu pandemie koronaviru COVID-19 na okrasné zahradnictví

Očekává se, že prodej pěstitelů okrasných rostlin v letošním roce klesne přibližně o 50 %, přičemž někteří očekávají mnohem větší pokles prodeje.       96 % zemí, které reagují, předpovídá, že jejich obor bude vážně ovlivněn. Mezinárodní asociace zahradnických výrobců (AIPH) provedla průzkum mezi členy profesních sdružení pěstitelů v jednotlivých zemích a dalšími profesními sdruženími v oboru, aby pochopila dopad COVID-19 a to, co se v různých zemích děje.
I když je ještě brzy do úplné krize, pro mnoho zemí je načasování pandemie do rušné jarní sezóny fatální .70 % respondentů očekává, že pěstitelé v letošním roce zkrachují, a 65 % očekává výrazné snížení počtu zaměstnanců výrobních podniků. Finanční ztráty v Nizozemsku by mohly dosáhnout až 2 miliardy eur.

celou zprávu od AIPH naleznete zde: /soubory/AIPH - zprava o stavu oboru 23.3.2020 FINAL.pdf

Vyhodnocení šetření UZS ČR o dopadech opatření proti šíření Covid-19.

Datum: 24.03.2020

Vyhodnocení šetření UZS ČR o dopadech opatření proti šíření Covid-19.

Online dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 22. až 24. března 2020. Celkem se do něj zapojilo 273 organizací a firem ze sektorů zdravotnictví, sociálních služeb, gastronomie, školství a dalšího vzdělávání, nestátních neziskových organizací a kultury.

vyhodnocení šetření UZS ČR naleznete zde:/soubory/Covid19 vyhodnocení šetření UZS ČR 24_3_2020.pdf

TZ Záchranný balíček pro podnikatele by měl zahrnout také sociální podniky.

Datum: 24.03.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA
Záchranný balíček pro podnikatele by měl zahrnout také sociální podniky. Žádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

S žádostí o podporu sociálních podniků, které mají právní formu neziskové organizace, se o víkendu na vládu obrátili zástupci Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Ta zastřešuje téměř stovku veřejně prospěšných organizací a mezi nimi i veřejně prospěšné sociální podniky, které provozují například kavárny nebo pekárny, poskytují úklidové a jiné pomocné práce nebo dodávají na trh produkty vyráběné handicapovanými klienty. Podle prezidenta AVPO ČR Marka Šedivého by měla vláda při přípravě záchranných programů pro podnikatele myslet i na tyto veřejně prospěšné podniky s právní formou neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, nadační fondy a církevní právnické organizace) a zahrnout je mezi příjemce chystané pomoci státu.

celou TZ naleznete zde:/soubory/TZ_AVPO_žádost_podpora_sociální_podniky.docx.pdf

Tisková zpráva Svazu květinářů a floristů ČR k aktuální situaci

Datum: 19.03.2020

Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR) je profesní svaz, který sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku.

Právě SKF ČR a několik oborově příbuzných svazů se rozhodlo společně jednat. Jejich členové a další jedinci v oboru působící byli současnou situací ohroženi víc, než si mnozí uvědomují. Předsednictva jednotlivých profesních svazů během velice krátké doby vyhodnotila závažnost situace. Vzniklo několik prohlášení a zpráv ze strany SKF ČR, adresovaných řadě vládních institucí. Svaz květinářů a floristů navíc všechna tato prohlášení a zprávy zveřejnoval na svých facebookových stránkách. Zdůraznit je nutné právě tu skutečnost, že všechny tyto postupy byly realizovány v době před rozhodnutím krizového štábu o celostátní karanténě. V současné době, v pozadí karanténních podmínek, bychomjiž přemýšleli také jinak.

celou TZ naleznete zde : /soubory/Prohlášení SKFČR final.docx

ochutnávka produktů Svazu květinářů a floristů ČR

Datum: 18.03.2020

 

 Svaz květinářů a floristů ČR
Tento profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku.
Od roku 2007 pracuje Svaz květinářů a floristů ČR ve dvou samostatných sekcích,
SKF ČR je členem AZZS a Agrární komory ČR. Je také členem AIPH a FLORINTu.
Nejvýznamnější akcí je pořádání floristické soutěže Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR. V roce 2020 to bude již 49. ročník. Uskuteční se ve dnech 13.-14. května 2020.
SKF ČR se podílí na propagaci ČESKÉ KVĚTINY.

Přijďte se podívat na nějakou naši akci či akci některého ze členů SKF ČR.

Tisková zpráva UZS ČR- Návrh zákona o hromadných řízeních schválila vláda. Na úkor spotřebitele hrozí jejich zneužívání a obohacování spekulantů s pohledávkami, varují odborníci

Datum: 02.03.2020

tisková zpráva UZS ČR "Návrh zákona o hromadných řízeních schválila vláda. Na úkor spotřebitele hrozí jejich zneužívání a obohacování spekulantů s pohledávkami, varují odborníci"

Návrh zákona o hromadných řízeních schválila dne 24. 2. vláda. Odborníci upozorňují, že se v návrhu stále skrývá spousta rizik. Správcem by nově mohli být pouze poškození spotřebitelé a neziskové organizace. V návrhu ale zůstala až 25% odměna z vysouzené částky pro žalobce. Žalobci přitom v nové verzi nepodléhají žádné nebo v případě neziskovek naprosto nedostatečné regulaci nebo autorizaci. Podle odborníků tak stále hrozí velké riziko zneužití hromadných žalob v podobě podávání šikanózních žalob spekulativními investory či nekalými konkurenty. Ti do hromadných žalob mohou vstupovat formou nekontrolovaného vykupování pohledávek poškozených spotřebitelů.

tiskovou zprávu nalezenete zde: /soubory/TZ UZS hromadne rizeni 25_2_2020.pdf

Závěrečná zpráva postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu

Datum: 06.02.2020

Postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu
Připraveno pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR

závěrečná zpráva zde:/soubory/PPM_factum_Závěrečná zpráva_stravování.pdf

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování

Datum: 06.02.2020

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování

Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování současného systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. Zvažovaný neadresný výdajový paušál by totiž na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům.   

 celý průzkum neleznete zde: /soubory/UZS_SPCR_TZ_pruzkum_PPM Factum 6_2_2020.pdf

 

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců