Hospodářská sekce

Cílem Hospodářské sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR je být aktivním prvkem podílejícím se na formování podnikatelského prostředí v České republice s prioritou plné konkurenceschopnosti na jednotném evropském trhu.

Zasazujeme se o to, aby česká ekonomika nebyla závislá pouze na velkých podnicích a zahraničním kapitálu, ale aby byl minimálně shodně podporován i rozvoj malých a středních podniků a podniků s lokálním dosahem. Realizujeme aktivity směřující k nastavení rovnosti podmínek pro všechny podniky v rámci trvale udržitelného rozvoje.

Marcel Vavřík
ředitel sekce
e-mail: marcel.vavrik@uzs.cz  

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců