Náš tým

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Pozice: Prezident
Telefon: +420 234 633 210
Vystudoval obor Obchodní management na International Bussines school v Brně, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS v oboru Finance. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, ředitel G-centra Tábor a od r. 2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v r. 2013 a 2017 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V roce byl zvolen prezidente Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče (E.D.E.) nyní Evropské sítě pro stárnutí (EAN).
Bc. Vít Jásek

Bc. Vít Jásek

Pozice: Výkonný ředitel
Telefon: +420 724 508 701
Po studiu na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Liberci získal titul Bc. na Teologickém semináři MBC&S v Baltimore, MD, USA. Mnoho let pracoval jako projektový manažer v oblasti vývoje nových služeb a společenské odpovědnosti firem (CSR). Od r. 2005 byl aktivní v oblasti Public Affairs. V r. 2010 se stal ředitelem sekce pojišťoven a finančních služeb UZS ČR. V únoru 2014 byl jmenován výkonným ředitelem UZS ČR.
Ing. Karel Vostrý

Ing. Karel Vostrý

Pozice: Ředitel CRA UZS ČR
Telefon: +420 777 357 832
Po studiu na VŠE v Praze se stal konzultantem a analytikem akciové společnosti působící v oblasti vývoje a dodávek informačních systémů. Následně vykonával necelých devět let funkci ředitele příspěvkové organizace poskytující sociální služby, nadále působí v rámci APSS ČR jako odborný certifikátor Značky kvality v sociálních službách. V současné době zastává funkci ředitele Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, výkonného ředitele Evropské sítě pro stárnutí (E.A.N. European Ageing Network) a také tajemníka Evropské asociace domovů a služeb pro seniory EAHSA.
Mgr. Petr Hanuš

Mgr. Petr Hanuš

Pozice: Ředitel sekcí
Telefon: +420 608 227 367
Mgr. Petr Hanuš vystudoval Sociálně právní akademii v Praze (1993) a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1998). Jako sociální pracovník začal profesní kariéru na Lince bezpečí, kterou v letech 2000 až 2004 vedl. Od roku 2004 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí převážně na odboru sociálních služeb v různých pozicích, nakonec jako ředitel odboru a zástupce náměstka ministra. Od roku 2014 pracuje jako ředitel sekce nestátních neziskových organizací a sekce sociálních služeb UZS. Současně od roku 2015 je ředitelem odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Od roku 2012 je také předsedou sektorové rady pro veřejné služby a správu.
Mgr. Jakub Machytka

Mgr. Jakub Machytka

Pozice: Ředitel pro legislativu
Telefon: +420 727 956 059
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2013 pracoval na pozici referent veřejných zakázek na Správě národního parku Šumava, od roku 2014 se touto agendou zabývá na Unii zaměstnavatelských svazů. Od roku 2015 působí na pozici ředitele pro legislativu UZS ČR a zabývá se i dalšími právními záležitostmi Unie.
Michaela Urbanová

Michaela Urbanová

Pozice: tajemnice
Telefon: 735 751 961
Vystudovala Střední průmyslovou školu strojní a dopravní v Děčíně. Od roku 2008-2015 pracovala jako asistentka ředitelky v Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s. Od roku 2008-2013 byla zapojena do projektů „BIDI“ jako stážista a zástupce hlavního manažera za odvětví zemědělství ZS ČR
Monika Závodná

Monika Závodná

Pozice: asistentka prezidenta
Telefon: 735 751 959
Po studiu na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické v Opavě pracovala 2 roky v České spořitelně, z toho 1 rok na pobočce v Opavě jako osobní bankéř a 1 rok v Praze jako administrativní podpora v týmu Náboru.
Mgr. Martin  Ježek

Mgr. Martin Ježek

Pozice: Fundraiser, manažer projektu
Po studiu na Jihočeské universitě – obor Bohemistika – Tělesná výchova absolvoval roční studijně pracovní pobyt na Novém Zélandu. V roce 2003 začal pracovat jako referent oddělení fondů EU na českobudějovickém magistrátu města, který po dvou letech praxe v oblasti dotačního managementu opustil a zamířil do privátní sféry zabývající se získáváním financí pro široké spektrum projektů. V roce 2011-2012 pracoval pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., v rámci projektu Evropské město kultury jako fundraiser. Poté byl osloven Správou NP a CHKO Šumava a v letech 2012-2014 tam pracoval jako poradce v oblasti dotací. Od začátku roku 2014 začal paralelně pracovat jako fundraiser pro CRA UZS.
Marcel Vavřík

Marcel Vavřík

Pozice: ředitel hospodářské sekce
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců