Naše poslání

Posláním Unie je formovat a obhajovat společné zájmy svých členů a prosazovat je ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy i územní veřejnou správou, dalšími organizacemi zaměstnavatelů i odborových svazů.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR:

  • připomínkuje připravované právní normy,
  • informuje pravidelně své členy o připravovaných novelách a změnách,
  • prezentuje potřeby a názory jednotlivých sekcí či členských organizací na jednání pléna RHSD prostřednictvím prezidenta Unie či přizvaných zástupců Unie,
  • jedná se zástupci vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu PČR, politických stran a hnutí,
  • podílí se na jednání příslušných pracovních týmů RHSD,
  • využívá synergickou sílu při různých jednáních, především na úrovni jednotlivých ministerstev, Asociace krajů ČR či Svazu měst a obcí ČR a dále na půdě obou komor Parlamentu ČR a jejich Výborů,
  • přispívá k pozitivnímu řešení vybraných problémů v různých odborných skupinách, komisích, Radách vlády, apod.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců