Naše historie

U zrodu myšlenky o potřebě ovlivňovat vládní návrhy z pohledu podnikové (zaměstnavatelské) sféry byli Ing. Pavel Ernst, CSc., vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV a Ing. Jan Hrabě, CSc.,  ze Škody Plzeň. Vyzvali v televizi podniky a jejich představitele k vytvoření organizace, která by hájila jejich zájmy. Na základě výzvy se přihlásilo více než tisíc podniků z mnoha odvětví, které se staly základnou pro vznik nejprve Svazu státních podniků ČSFR, později vzhledem k postupující privatizaci Svaz státních podniků a akciových společností ČSFR. Předsedou byl zvolen Jan Hrabě, tajemníkem Pavel Ernst. Svaz se podílel na vzniku zaměstnavatelské reprezentace i Rady hospodářské a sociální dohody ČSFR. Na konci roku 1990 došlo ke změně názvu na Unii zaměstnavatelských svazů, rozčleněnou vzhledem k tehdejšímu federálnímu uspořádání na českou a slovenskou část. Po rozdělení bývalého Československa pak byla v zásadě ustavena současná podoba UZS ČR. V současné době je Unie zaměstnavatelských svazů největším zaměstnavatelským svazem v oblasti veřejných služeb (zejména v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb, ale i veřejné správy) a nestátního neziskového sektoru.

Po odchodu Pavla Ernsta do důchodu v roce 2007 byl novým prezidentem zvolen Ing. Pavel Dušek, předseda České rady humanitárních organizací, který hledal cesty dalšího rozvoje organizace v rozšíření služeb členským organizacím např. i cestou zapojení do Evropských projektů a rozšíření personální kapacity Unie.

V roce 2011 se Unie rozdělila na dva samostatné spolupracující subjekty, kdy zabezpečení projektů až na výjimky zabezpečuje Centrum rozvojových aktivit UZS ČR.

Začátkem roku 2013 byl novým prezidentem Unie zvolen Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců