Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Jsme jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České republice. Sdružujeme a zastupujeme 45 zaměstnavatelských svazů s téměř 10 000 organizacemi a jejich více než 760 000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy máme dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskového sektoru, s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy

Aktuality


ZRUŠENA Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

21.09.2016

Konference se v termínu 13. 10. 2016 konat nebude.

V tuto chvíli hledáme nový, vhodnější termín konference, o kterém Vás budeme informovat.

Velmi se omlouváme za komplikace!

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě

20.09.2016

Dne 20. 9. 2016 byl zaslán dopis předsedovi vlády k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo novelizováno rozhodnutím Vaší vlády na jejím jednání dne 12. září 2016 ve smyslu zvýšení platových tarifů od 1. listopadu 2016, resp. 1. ledna 2017.
Bohužel musíme konstatovat, že tento záměr nebyl konzultován se sociálními partnery (tedy minimálně se o něm nediskutovalo se zástupci zaměstnavatelů). Navíc z důvodu udělení výjimky předsedy Legislativní rady vlády nebyl materiál v připomínkovém řízení, a tudíž nebylo možné ani uplatnit připomínky k návrhu touto cestou.

Soutěž MANAŽER ROKU VE ZDRAVOTNICTVÍ

31.08.2016

Vyhlašovatel: Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services.
Partneři: Česká hospodářská komora, Zdravotní pojišťovny
Mediální partneři: Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Týdeník Euro, měsíčník Sociální služby
Cíle soutěže: Zviditelnit úspěšné manažery ve zdravotnictví, ukázat příklady dobré praxe, inspirovat a motivovat následovníky, podpořit rozvoj v oblasti systému zdravotní péče. Soutěž není rozdělena na kategorie.

Soutěž je vyhlášena k 1. 8. 2016 a bude ukončena k 15. 10. 2016.

Nominační dopis musí být zaslán na adresu: manazervezdravotnictvi@mf.

Základní parametry soutěže naleznete zde.

Všechny aktuality
45
členů
9 810
organizací
754 601
zaměstnanců