Sekce Neziskové organizace

Členové

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Association of Public Benefit Organizations Czech Republic
Prezident: Ing. Marek Šedivý
Sídlo: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
(budova Kongresového centra Praha, vchod č. 9)
Telefon: 212 245 240
E-mail: avpo@avpo.cz 
www.avpo.cz

 

 

Prezidium

Šedivý

Ing. Marek Šedivý

viceprezident
M.: 603 154 999
Hanuš

Mgr. Petr Hanuš

ředitel sekce nestátních neziskových organizací
M.: 608 227 367

Priority 2018

  • Spolupráce na naplňování cílů vyplývajících ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015–2020.
  • Sledování a vyhodnocování implementace nového občanského zákoníku do praxe neziskových organizací.
  • Spolupráce na reformě daňových zákonů. Prosazování smysluplných benefitů pro neziskové organizace – zaměstnavatele.
  • Sledování dopadu EET na nestátní neziskové organizace.
  • Podpora sociálního podnikání jako součásti hlavní činnosti neziskových organizací.
  • Podpora profesionalizace neziskového sektoru, zvyšování transparentnosti a věrohodnosti neziskových organizací.
  • Podpora dárcovství a filantropie.
  • Podpora sledování specifických statistických údajů týkajících se neziskových organizací a neziskového sektoru Českým statistickým úřadem.
  • Jasné definování a výklad pojmů “podnikání” a “hlavní a vedlejší činnost“ ve vztahu k neziskovým organizacím v tvořící se legislativě.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců