Sekce Kultura

Členové

Asociace hudebních festivalů
Association of Music Festivals
Prezident: Jaromír Boháč
Sídlo: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Telefon: 241 445 404
E-mail: bohac@auviex.cz
www.czech-festivals.cz

Asociace profesionálních divadel ČR
Association of the Professional Theatres in the Czech Republic
Prezident: MgA. Stanislav Moša
Sídlo: Ostrovní 1, 110 00 Praha
Telefon: 533 316 311
E-mail: info@asociacedivadel.cz  
www.asociacedivadel.cz

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
The Association of Symphony Orchestras and Choirs of the Czech Republic
Prezident: Mgr. Roman Dietz
Sídlo: Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
Korespondenční adresa: SČF Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Telefon: 411 440 037
E-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz
www.asops.cz

Rada galerií ČR
Association of Galleries Czech Republic
Předseda: Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Sídlo: Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
Telefon: 596 112 566
E-mail: info@rgcr.cz,  juza@gvuo.cz 
www.rgcr.cz

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z.s.
Association of Czech Booksellers and Publishers
Předseda představenstva: Ing. Martin Vopěnka
Sídlo: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Telefon: 272 660 644
E-mail: sckn@sckn.cz
www.sckn.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic
Předseda: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Sídlo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190,110 00 Praha 1
Telefon: 221 663 333
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz 
www.skipcr.cz

Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.
Czech Association of Museums and Galleries 
Předsedkyně: Mgr. Irena Chovančíková
Sídlo: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 210 037
E-mail: amg@cz-museums.cz
www.cz-museums.cz

Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.
Czech Association of Independent theatre
Předseda: Štěpán Kubišta
Sídlo: Celetná 595/17, 110 00 Praha 1
Telefon: 774 591 759
E-mail: info@andcr.cz 
www.andcr.cz 

Sdružení knihoven České republiky
Association of Libraries
Předseda: RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo: Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 113 456
E-mail: martina.horejsova@mlp.czreditel@mlp.cz   
www.sdruk.cz 

Česká asociace festivalů, z.s.
Czech Association of Festivals
Prezident: Ing. Michal Schmidt
Sídlo: Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
Telefon: 724 429 830
E-mail: prezident@czaf.cz, office@czaf.cz
www.czaf.cz

Prezidium

Boháč

Jaromír Boháč

viceprezident pro kulturu
M.: 602 132 123
Hanuš

Mgr. Petr Hanuš

ředitel sekce kultury
M.: 608 227 367

Priority 2018

 • Navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR na 1 % výdajů státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, tzn. bez výdajů na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb.
 • Vznik zastřešující právní normy pro oblast kultury (zákon o kultuře).
 • Aktualizace aproximační strategie Ministerstva kultury (dále jen MK) na základě diskuse s odbornou veřejností a její následné schválení vládou ČR a její důsledné naplňování.
 • Vytvoření zvláštní snížené sazby DPH na kulturu na úrovni 5 %.
 • Vytvoření Programu státní podpory investic pro kulturu.
 • Vytvoření Programu státní podpory pro provoz muzeí a galerií.
 • Navýšení prostředků v programu státní podpory Kulturních aktivit.
 • Legislativní úprava a finanční podpora zpřístupnění kulturního dědictvím v digitální podobě pro vědu, vzdělávání i širokou veřejnost.
 • Vznik programu Podpory vzniku zaměstnaneckých míst v NNO v kultuře a zároveň snižování vedlejších nákladů práce.
 • Novelizace autorského zákona (zavedení spravedlivé náhrady za výpůjčku pro nakladatele a zvýšení náhrady pro autory).
 • Vyjednání pro kulturní oblast výjimky v implementaci pravidel ochrany místních pracovních trhů dorovnáváním minimální mzdy platné v místě výkonu práce.
 • Podpora naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 až 2020.
 • Podpora rehabilitace kulturní edukativní činnosti jako integrální součást vzdělávacích systémů v ČR – vyzýváme MK a MŠMT k bližší spolupráci v této oblasti.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců