Prezidium UZS ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Pozice: Prezident
Vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, G-centra Tábor, od r. 2007 je v čele Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v r. 2013 a 2017 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Ing. Jiří Zajíček

Ing. Jiří Zajíček

Pozice: 1. Viceprezident pro školství
Vystudoval SPŠ chemickou v Praze a VŠCHT v Praze. Od roku 1992 působí na Masarykově střední škole chemické v Praze, od roku 2000 jako ředitel školy. V roce 2010 byl zvolen předsedou Asociace středních průmyslových škol ČR a od roku 2011 předsedou Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA.
Ing. Veronika Hamáčková

Ing. Veronika Hamáčková

Pozice: Viceprezidentka pro průmysl a energetiku
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu financí a účetnictví. Od roku 2005 pracovala v oblasti odpadového hospodářství a využití druhotných surovin, kde působila na pozici finanční a IT ředitelky. V roce 2013 byla zvolena výkonnou ředitelkou Solární asociace a ředitelkou společnosti REsolar.
Ing. Miroslav Sedlák

Ing. Miroslav Sedlák

Pozice: Viceprezident pro pojišťovny a finanční služby
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně obor Provoz a ekonomika zemědělství. Pracoval jako obchodní ředitel v Sodexo Benefity ČR, generální ředitel Sodexo Benefity ČR a SR. Od roku 2010 pracuje v Sodexo Benefity jako generální ředitel/CEO pro region severní, střední a východní Evropy.
Bc. Vladimír Kothera , MBA

Bc. Vladimír Kothera , MBA

Pozice: Viceprezident pro zdravotnictví
Vystudoval ESF MU v Brně, MBA získal na BIBS (Nottingham Trent University),působil jako GŘ Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance, dlouhou dobu zastával pozici prezidenta SZP ČR, v současné době je členem představenstva QualityLab a je konzultantem ve společnosti NEXTCLINICS
Jaromír Boháč

Jaromír Boháč

Pozice: Viceprezident pro kulturu
Vystudoval Státní konzervatoř v Praze. V roce 1992 založil Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. V současnosti vykonává funkci prezidenta festivalu, generálního ředitele Auviex, s.r.o., a předsedy Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. V roce 2012 byl zvolen prezidentem Asociace hudebních festivalů ČR.
Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo

Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo

Pozice: Viceprezident pro sociální služby
Vystudoval FF Ostravské univerzity a CMTF Univerzity Palackého. Po studiích pracoval jako středoškolský učitel a vedoucí úředník. O roku 1997 je ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské a od roku 2013 je ředitelem Charity Česká republika.
Ing. Marek Šedivý

Ing. Marek Šedivý

Pozice: Viceprezident pro neziskové organizace
V r. 1995 absolvoval ČZU v Praze. V neziskovém sektoru pracuje od r. 1998. V současnosti je prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a členem správní rady Evropské sítě střešních neziskových organizací ENNA.
Ing. Jiří Horák

Ing. Jiří Horák

Pozice: Viceprezident pro zemědělství a životní prostředí
Pracuje ve firmě SEMPRA PRAHA a.s. od roku 1992, zároveň je místopředsedou představenstva. Od roku 2007 je předsedou Svazu květinářů a floristů ČR. Pracuje v orgánech AK ČR. V březnu 2017 byl zvolen do dozorčí rady AK ČR. Minulé volební období byl zástupcem AZS v představenstvu. Je předsedou školské komise AK ČR. Je členem Rady Asociace zahradnických a zemědělských společenstev.
Ing. Markéta Pražmová

Ing. Markéta Pražmová

Pozice: Předsedkyně dozorčí rady | Předsedkyně Asociace vyšších odborných škol ČR
V roce 1968 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor učitelství ekonomických oborů pro školy 2. cyklu. Celý profesní život působila ve školství. Od roku 2005, po ukončení své profesní dráhy se aktivně věnuje vyšším odborným školám sdružených v AVOŠ. V současnosti ji tvoří 112 škol různých oborů a zřizovatelů.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců