Expertní tým pro enviromentálně udržitelnou výstavbu

Expertní tým je složen z odborníků a specialistů z mnoha platforem se širokým zapojením výrobní a stavební sféry, především výrobců dřevostaveb, stavitelů roubených, kombinovaných staveb a dodavatelů stavebních výrobků, polotovarů a materiálů na bázi dřeva a dalších obnovitelných surovin.

Širší základu tvoří společnosti, firmy, jednotlivci a organizace s těžištěm zájmu ve využívání obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a dále odborníci a specialisté schopní implementovat celkový pohled na problematiku udržitelnosti, včetně uhlíkové stopy, LCA, sofistikované využití obnovitelných surovin a minimalizace negativních dopadů globalizace na národní prostředí.

Cíle Expertního týmu:
Formulování a kritická revize stávajících požadavků na energetickou náročnost staveb s přihlédnutím k dlouhodobým a celkovým dopadům výstavby, včetně celkové energetické náročnosti. Návrh konsolidovaného stanoviska k této problematice k projednání v široké stavební odborné veřejnosti.

Vedoucí Expertního týmu:

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
ředitelka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9, 111 71, Praha 1
e-mail: berankova@vvud.cz
mob.: +420 603 427 138 tel.+420 221 773 701
www.drevarskyustav.cz

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců