Sekce Zemědělství a životní prostředí

Členové

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z.s.
Association of Gardening Fellowships
Prezident: Jiří Chládek
Sídlo: Zamenhofova 790, 779 00 Olomouc
Telefon: 724 610 605
E-mail: azzs@email.cz, skfcr.horak.jiri@seznam.cz, info@skolka-chladek.cz   
www.asociacezzs.cz 

 • Svaz květinářů a floristů ČR
 • Spolek zahradnických center
 • Svaz zakládání a údržby zeleně

Prezidium

Horák

Ing. Jiří Horák

viceprezident
M.: 724 610 605
Dusbaba

Ing. Jiří Dusbaba

ředitel
M.: 775 142 163

Priority 2017

 • Podporovat chápání zemědělce ve společnosti nejen jako producenta potravin, ale také jako pečovatele a udržovatele kulturní krajiny, v níž žijeme.
 • Zlepšovat životní prostředí také v lidských sídlech za pomocí okrasných rostlin schopných přežít nepřirozené podmínky pro jejich život
 • Stabilizovat a podpořit rozvoj činnosti VÚKOZ v Průhonicích, který tradičně řeší problematiku přírody, krajiny i zahradnictví, která je součástí zemědělského sektoru.
 • Zlepšování životního prostředí v mezích udržitelného průmyslového rozvoje s využitím moderních neustále se vyvíjejících technologií omezujících negativa lidského působení na přírodu.
 • Stabilizace a rozvoj odborného vzdělávání v oblasti zemědělství a životního prostředí s tlakem na znovuzavádění pěstitelských prací do studijních programů na základních školách a smysluplnou optimalizaci sítě středních škol s vybudováním dobře vybavených center pro kvalitní praktický výcvik.
 • Řešit problematiku nedostatku pracovních sil, včetně zaměstnávání sezónních pracovníků.
 • Posilovat povědomí o výhodách domácí zemědělské produkce, s důrazem na dosažení soběstačnosti ve výrobě zejména u těch zemědělských komodit, u kterých dnes převládá dovoz.
 • Dosáhnout spravedlivějšího rozdělování dotací v zemědělství se zaměřením na dnes podfinancovanou produkci komodit s velkou přidanou
  hodnotou při výrobě.
 • Podpořit domácí produkci rostlin určených k výsadbám v ČR zejména v těch oblastech, kde jsme dnes vlivem jejich nedostatku donuceni uplatňovat výpěstky z dovozu, často z odlišných klimatických podmínek.
55
členů
12 139
organizací
770 582
zaměstnanců