Realizované konference a semináře

Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - 18. 5. 2017, Poslanecká sněmovna PČR

Seminář se konal pod záštitou a za osobní účasti předsedy poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Romana Sklenáka. Na semináři bylo diskutováno o sociálním podnikání a jeho potřebách v ČR, příkladech dobré praxe, sociálním podnikání v Praze, možnostech (sociálního) podnikání v hlavní činnosti právních forem neziskových organizací, pro a proti regulace sociálního podnikání v legislativě ČR.

Přilohy: Program Fotogalerie Prezentace 

Kulatý stůl Exekuce, osobní bankrot a práva věřitelů a dlužníků - 30. 3. 2017, HOTEL OCCIDENTAL Praha

Novela insolvenčního zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti ČR má dlužníkům umožnit oddlužení bez nutnosti splatit jedinou korunu z pohledávky. Ministerstvo to vidí jako dobrý způsob oddlužení lidí, kteří se dostali do dluhové pasti, věřitelé mají obavy o své pohledávky. Diskuze nad těmito tématy proběhla včera pod hlavičkou Unie zaměstnavatelských svazů ČR v rámci odborného kulatého stolu za účasti ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., zástupců bank, exekutorů, odborů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti.

Přilohy: Program Tisková zpráva Fotogalerie 

Konference ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. 11. 2016, TOP hotel Praha

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., a za osobní účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Bylo diskutováno o těchto tématech: reforma financování; implementace kariérního systému učitelů; společné vzdělávání; operační programy pro oblast školství; perspektivy soukromého školství; ředitel manažerem.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie  Odpovědi Valachová  Odpovědi Prudíková 

Konference PERSPEKTIVA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ - 14. 11. 2016, Poslanecká sněmovna

Konference se konala pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové a za podpory Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Na konferenci byl mimo jiné prezentován aktuální průzkum společnosti PPM FACTUM na téma zaměstnanecké benefity.

Přilohy: Program Podklad Prezentace Fotogalerie 

Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. 11. 2016, Palác Charitas v Praze

Konference se konala pod záštitou a za osobní účasti ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřího Dienstbiera. Cílem konference bylo diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, tj. aktuální situace v legislativě, výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika.

Přilohy: Program Prezentace Fotogalerie 

Konference KULTURA 2017 - 8. 11. 2016, Palác Charitas v Praze

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Soboty a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Cílem konference bylo diskutovat o aktuálních tématech v oblasti kulturu, tj.: situace v jednotlivých odvětvích kultury; výhled na další období; vize; záměry; očekávané změny a rizika.

Přilohy: Program Prezentace Fotogalerie 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2017 - 1. a 2. 11. 2016, hotel Grandior Praha

Konfernce se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace sester, a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.

Přilohy: Program Prezentace Fotogalerie 

Konference ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - 18. 10. 2016, Palác Charitas v Praze

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Veřejná zeleň je důležitým prvkem životního prostoru obyvatel, který významným způsobem ovlivňuje život celé populace. Její vytváření a údržba tedy není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference je na tyto souvislosti upozornit. Konference je určena odborníkům pracujícím ve veřejném sektoru a správě (kultura, zdravotnictví, životní prostředí a zemědělství) i v soukromém sektoru.

Přilohy: Program Fotogalerie 

úvod
Konference REGISTR SMLUV A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – 31. 5. 2016, Palác Charitas v Praze

Zákonem o registru smluv přichází nová povinnost pro kraje a některá města a obce, včetně pro jimi zřizované, tj. příspěvkové organizace. Jak naplnit tuto povinnost, jak prakticky zveřejňovat smlouvy? Které smlouvy spadají pod tuto novou povinnost a jaké jsou následky nedodržení této povinnosti? Odpovědi na tyto i jiné otázky a další podrobnosti nabídla konference za účasti odborníků z Ministerstva vnitra ČR a Svazu měst a obcí ČR. Součástí byl i přehled novinek a problémů příspěvkových organizací v oblastech odpisů, daně z příjmu, daně z přidané hodnoty či účetnictví.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie  

ÚVOD
Mezinárodní konference ZAMĚSTNAVATELŮ SEKTORU VEŘEJNÝCH SLUŽEB - 9. 12. 2015, VŠFS Praha

Této mezinárodní konference se aktivně zúčastnili dva zahraniční hosté - prof. PeadDr. Gabriela Korimová, Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Valeria Ronzitti ze sdružení CEEP Europe. Konferenci zahájila rektorka VŠFS Dr. Bohuslava Šenkýřová.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie  

Konference ŠKOLSTVÍ 2016 - 24. 11. 2015, TOP HOTEL Praha

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za účasti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. Bylo diskutováno mj. o těchto tématech: reforma financování, implementace kariérního systému učitelů, restrukturalizace oborové soustavy a modernizace RVP, podpora vícejazyčnosti, mistrovská zkouška, otázka inkluze.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie  Fotogalerie 2  

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016 – 12. 11. 2015, Hotel Ambassador Praha

Konfernce se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace sester, a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.

Přilohy: Program  Tisková zpráva  Fotogalerie  Prezentace - Ranní blok Prezentace - Oborná sekce zdravotní pojištění v ČR Prezentace - Odborná sekce dlouhodobá péče v ČR Prezentace - Odborná sekce léková politika v ČR Prezentace - Rakouská sekce 

Uvod
Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 – 5. 11. 2015, Palác Charitas v Praze

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, Mgr. Jiřího Dienstbiera. Bylo diskutováno o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, tj. aktuální situace v neziskovém sektoru, výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika.

Přilohy: Program  Prezentace Tisková zpráva  Fotogalerie 

Uvod
Konference KULTURA 2016 – 3. 11. 2015, Palác Charitas v Praze

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, a za osobní účasti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Na konferenci byla diskutována mj. tato témata:situace v jednotlivých odvětvích kultury, výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie  

Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE – 22. 10. 2015, Hotel Barceló Praha

Konference se konala pod záštitou Mgr. Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komora České republiky.

Přilohy: Program  Prezentace  Fotogalerie 

Konference PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ – 15. 10. 2015, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Konference se konala pod záštitou Mgr. Romana Sklenáka, předsedy Poslaneckého klubu ČSSD. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že zdravý zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje efektivněji a je motivován k větším výkonům a věrnosti k firmě, což samozřejmě znamená finální přínos formou vyšších výnosů. Pokud je péče o zdraví a „wellbeing“ zaměstnanců správně nastavena, je dosaženo typické situace win-win.

Přilohy: Program konference  Tisková zpráva  Prezentace  Fotogalerie  Mediální výstupy 

Zdravotnictvi
Zdravotnictvi
Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2015 – 27. 11. 2014, hotel Diplomat v Praze

Konference se osobně zúčastnil předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.
Na konferenci byl diskutován stav českého zdravotnictví, výhled na příští období, vize, záměry a očekávané změny. Jedná se o setkání odborníků, zástupců státu, poskytovatelů, zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků a dalších odborníků.

Přilohy: Program Prezentace - Odborná sekce dlouhodobá péče v ČR 1. část Prezentace - Odborná sekce dlouhodobá péče v ČR 2. část Prezentace - Odborná sekce léková politika v ČR Prezentace - Odborná sekce lůžková péče v ČR Prezentace - ranní blok Prezentace - Oborná sekce zdravotní pojištění v ČR 

Konference ŠKOLSTVÍ 2015 – 25. 11. 2014, Palác Charitas v Praze, pod záštitou

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za osobní účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA.
Na konferenci byla diskutována mj. tato témata: reforma financování školství; příležitosti nového programovacího období; odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků; legislativní a systémové změny; aktuální problémy v odvětví.

Přilohy: Program  Tisková zpráva  Fotogalerie Prezentace 

Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015 – 12. 11. 2014, Era svět, Jungmannovo nám. 6, Praha 1.

Na konferenci byla mimo jiné diskutována tato témata: Co čeká neziskové organizace v r. 2015, jaká státní politika se připravuje vůči neziskovým organizacím, jak ovlivňuje nový občanský zákoník personální řízení neziskové organizace, jaký je aktuální stav zákona o statusu veřejné prospěšnosti a jaké možnosti čerpání financí z ESF budou mít neziskové organizace v letech 2015 až 2020.

Přilohy: Progam 

Kultura
Kultura
Konference KULTURA 2015 – 10. 11. 2014, Barokní refektář kláštera dominikánů v Praze, pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky.

Na konferenci byla diskutována aktuální témata v oblasti kultury, tj.: situace v jednotlivých odvětvích kultury; výhled na další období; vize; záměry; očekávané změny a rizika.

Přilohy: Program Fotogalerie Prezentace 

Mezinárodní konference SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI – 11. 2. 2014, Senát Parlamentu České republiky, pod záštitou Ing. Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu PČR.

Na konferenci byly prezentovány zahraniční zkušenosti s institutem „Služeb pro domácnosti“ v zemích EU a možné fungování v podmínkách českého trhu práce.


52
členů
12 022
organizací
765 469
zaměstnanců