Sekce Kultura

Členové

Asociace hudebních festivalů
Association of Music Festivals
Prezident: Jaromír Boháč
Sídlo: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Telefon: 241 445 404
E-mail: bohac@auviex.cz
www.czech-festivals.cz

Asociace profesionálních divadel ČR
Association of the Professional Theatres in the Czech Republic
Prezident: MgA. Stanislav Moša
Sídlo: Ostrovní 1, 110 00 Praha
Telefon: 533 316 311
E-mail: info@asociacedivadel.cz  
www.asociacedivadel.cz

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
The Association of Symphony Orchestras and Choirs of the Czech Republic
Prezident: Mgr. Roman Dietz
Sídlo: Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: 411 440 037
E-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz
www.asops.cz

Rada galerií ČR
Association of Galleries Czech Republic
Předseda: Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Sídlo: Galerie hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 605/14, 110 00 Praha 1
Telefon: 596 112 566
E-mail: info@radagalerii.cz, juza@gvuo.cz 
www.rgcr.cz

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z.s.
Association of Czech Booksellers and Publishers
Předseda představenstva: Ing. Martin Vopěnka
Sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Telefon: 227 018 335
E-mail: sckn@sckn.cz
www.sckn.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic
Předseda: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Sídlo: Klementinum 190,110 01 Praha 1
Telefon: 221 663 333
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz 
www.skipcr.cz

Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.
Czech Association of Museums and Galleries 
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková
Sídlo: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Telefon:224 210 037
E-mail: amg@cz-museums.czi.chovancikova@masaryk.info
www.cz-museums.cz

Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.
Association of Independent Theaters
Předseda: Štěpán Kubišta
Sídlo: Celetná 595/17, 110 00 Praha 1
Telefon: 774 591 759
E-mail: info@andcr.cz 
www.andcr.cz 

Sdružení knihoven České republiky
Association of Libraries
Předseda: RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo: Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 113 456
E-mail: martina.horejsova@mlp.cz  
www.sdruk.cz 

Prezidium

Boháč

Jaromír Boháč

viceprezident pro kulturu
M.: 602 132 123
Hanuš

Mgr. Petr Hanuš

ředitel sekce kultury
M.: 608 227 367

Priority 2017

 • Dodržení vládního prohlášení vlády ve smyslu vyčlenění 1 % státního rozpočtu pro oblast kultury.
 • Prosazení zákona o kultuře jako základní legislativy v oblasti kultury.
 • Přijetí zákona o Veřejnoprávní instituci v kultuře resp. Veřejné kulturní instituci, ve smyslu programového prohlášení vlády, které říká: Vláda přijme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.
 • Prosazení novely autorského zákona, která vytvoří předpoklady pro zpřístupnění digitálního kulturního dědictví a využití výsledků digitalizace pro nejširší veřejnost.
 • Financování celonárodních licencí na zpřístupnění výsledků digitalizace veřejnosti prostřednictvím sítě knihoven.
 • Naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 zejména v těchto oblastech:
 • Podpora transformace knihoven na informační, vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra obcí.
 • Realizace projektů na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí i dospělých.
 • Podpora bezbariérovostí knihoven – senioři, zdravotně znevýhodnění apod.
 • Rozvoj systému celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.
 • Příprava novely knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Příprava novely Katalogu prací povolání knihovník.
 • Novelizace autorského zákona (zavedení náhrady za výpůjčku pro nakladatele a zvýšení náhrady pro autory).
 • Vytvoření „Knižní poukázky“ a s tím související zařazení knih mezi daňově uznatelné kulturní zaměstnanecké benefity.
 • Spuštění kampaně za zvýšení atraktivity knihy, pod názvem „Kniha ti sluší“.
 • Další snížení DPH na knihy.
 • Přiřazení elektronických knih do stejné sazby DPH, ve které jsou tištěné knihy.
 • Podpora zachování pestré knihkupecké sítě v ČR (kamenná knihkupectví jsou nejohroženějším článkem knižního trhu).
 • Úprava podoby grantových položek na MK ČR a MŠMT.
 • Boj proti nelegálnímu kopírování knih.
 • Zvýšení prestiže muzeí/galerií a oboru muzejnictví v celospolečenském kontextu.
 • Podpora a všestranné zkvalitňování oboru muzejnictví.
 • Podpora oboru muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků.
55
členů
12 139
organizací
770 582
zaměstnanců