Aktuality

Newsletter UZS ČR 05/2016

Datum: 16.06.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 05/2016.

Konference UZS ČR v roce 2016 (www.uzs-konference.cz)

Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata:
• ZDRAVOTNICTVÍ 2017 - 1. a 2. listopadu 2016
• ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. listopadu 2016
• KULTURA 2017 - 8. listopadu 2016
• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. listopadu 2016
• ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 13. října 2016
• ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - 18. října 2016

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko UZS ČR k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Memorandum ze dne 5. 5. 2016 k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Memorandum zde dne 5. 5. 2016 k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Datum: 11.05.2016

Memorandum ze dne 5. 5. 2016 k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.
Česká asociace odpadového hospodářství
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s.
Kolektivní systém provozovaný společností REMA Battery, s.r.o.
Kolektivní systém provozovaný společností EKOLAMP s.r.o.
Kolektivní systém provozovaný společností REsolar s.r.o. 

Newsletter UZS ČR 04/2016

Datum: 10.05.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 04/2016.

Dne 16. června 2016 se v Poslanecké sněmovně PČR uskuteční pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové konference na téma PERSPEKTIVY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ. 
Konference je ZDARMA.
Přihlašování je spuštěno na www.uzs-konference.cz
Pozvánka

Konference UZS ČR v roce 2016 (www.uzs-konference.cz)

Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata:
• ZDRAVOTNICTVÍ 2017 - 1. a 2. listopadu 2016
• ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. listopadu 2016
• KULTURA 2017 - 8. listopadu 2016
• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. listopadu 2016
• ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 13. října 2016
• ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - 18. října 2016

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko UZS ČR k připravovaným změnám v českém školství
Stanovisko UZS ČR k napjaté personální situaci v nemocnicích
Stanovisko UZS ČR a ČAOH k podmínkám ukládání odpadů na skládky + příloha

Stanovisko UZS ČR k připravovaným změnám v českém školství

Datum: 25.04.2016

UZS ČR vydala stanovisko k připravovaným změnám v českém školství.

UZS ČR plně podporujeme aktivity paní ministryně vedoucí k navýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %, včetně zajištění zdrojů k úhradě těchto opatření. Tento krok považujeme mimo jiné za narovnání nulového růstu platů v tomto segmentu v minulých obdobích. Nastavení odpovídajících a důstojných parametrů odměňování povede k personální stabilizaci a zkvalitňování pracovníků ve školství a tím i výuky a rozvoje žáků.

Stanovisko UZS a ČAOH ke znění návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu po vypořádání připomínek – zejména k části týkající se problematiky výhřevnosti

Datum: 18.04.2016

Stanovisko UZS ČR a ČAOH ke znění návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu po vypořádání připomínek – zejména k části týkající se problematiky výhřevnosti

Přílohy ke stanovisku UZS ČR a ČAOH

Stanovisko UZS ČR k napjaté personální situaci v nemocnicích

Datum: 18.04.2016

UZS ČR vydalo stanovisko k najpaté personální situaci v nemocnicích.

UZS ČR si je vědoma napjaté personální situace v nemocniční péči zejména v důsledku nadále se prohlubujícího nedostatku sester i lékařů. Vyšší platové a mzdové ohodnocení práce v nemocnicích považuje za jeden z prostředků řešení krizové situace. Proto podporuje potřebu zvýšit platy a mzdy v roce 2017 o 10 %. Na rozdíl od některých rovněž nutných změn ve vzdělávání lékařů a sester i v organizaci jejich práce toto opatření lze realizovat v krátké době.

Newsletter UZS ČR 03/2016

Datum: 13.04.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 03/2016.

Konference UZS ČR v roce 2016 (www.uzs-konference.cz)
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata:
• ZDRAVOTNICTVÍ 2017 - 1. a 2. listopadu 2016
• ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. listopadu 2016
• KULTURA 2017 - 8. listopadu 2016
• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. listopadu 2016
• ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 13. října 2016
• ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - listopad 2016

Součástí jsou následující přílohy:

Tisková zpráva Zaměstnavatelé ve zdravotnictví jednali s premiérem o odměňování v nemocnicích a nedostatku zdravotnického personálu

Stanovisko UZS ČR a ČAOH ke znění návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky

Pozvánka na konferenci Solární energie a akumulace 2016

Newsletter UZS ČR 02/2016

Datum: 15.03.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 02/2016.

Konference k dvacátému výročí vyššího odborného vzdělávání "Odbornost pro praxi" 12. 4. 2016 v Praze - přihlašování je spuštěno zde

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko UZS ČR k návrhu změny zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Článek O částečné pracovní úvazky mají Češi velký zájem, firmy je ale příliš nenabízejí

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů

Nadační fond pro taneční kariéru - tisková zpráva, základní informace

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů

Datum: 23.02.2016

UZS ČR se rozhodla provést ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí analýzu genderové problematiky v oblasti veřejných služeb a vypracovat soubor doporučení ke změnám potřebným pro úspěšnější implementaci principů genderové rovnosti v této specifické oblasti služeb, které tvoří většinu naší členské základny. Zároveň vytvoří systém podpory zaměstnavatelů z oblasti veřejných služeb v zavádění opatření a organizační kultury podporujících rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života. Tato aktivita bude realizována v letošním roce a příštím roce.

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů

Nový nadační fond bude pomáhat výkonným umělcům z oblasti performing arts nastartovat druhou kariéru

Datum: 22.02.2016

Nový nadační fond bude pomáhat výkonným umělcům z oblasti performing arts nastartovat druhou kariéru.

Základní informace o Nadačním fondu

Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2016

www.tanecnikariera.cz

 

61
členů
14 787
organizací
608 292
zaměstnanců