Aktuality

News 09-11/2015

Datum: 04.12.2015

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 09-11/2015.

Bylo spuštěno přihlašování na poslední konferenci pořádanou UZS ČR:

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB - 9. 12. 2015

Výstupy z realizovaných konferencí během podzimu r. 2015 naleznete zde.

Součástí jsou následující přílohy:

 • Stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích
 • Stížnost UZS ČR a OSZSP ČR při vypořádání připomínek k úhradové vyhlášce
 • Dopis předsedovi vlády ČR k interpretaci kapitoy č. 3.10, odst. 1 Programového prohlášení vlády ČR
 • Dopis ministrovi kulturu k autorskému zákonu (příloha)
 • Postoj Energetického regulačního úřadu - dopis prezidentovi republiky, dopis předsedovi vlády
 • Vyjádření UZS ČR k domunetu k podpoře podnikatelského vzdělávání
 • Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016 - leták, plakát

Stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Datum: 03.12.2015

UZS ČR po vnitřní diskuzi odmítá návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Celé stanovisko naleznete zde.

Tisková zpráva - konference Neziskové organizace v roce 2016 (5. 11. 2015)

Datum: 09.11.2015

Neziskové organizace by neměly počítat s další podporou Evropských fondů.

Praha, 9. listopad 2015 - Neziskové konference by se měly začít připravovat na výrazné až úplné snížení finanční podpory z Evropských fondů po roce 2020. To lze považovat za hlavní závěr konference „Neziskové organizace v roce 2016“, která se konala v Praze. Konference se zúčastnili ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.

Nabídka dalšího vzdělávání pro firmy, zaměstnavatele, zaměstnance, státní správu, neziskové organizace

Datum: 01.10.2015

MV1 s.r.o. nabízí další vzdělávání pro firmy, zaměstnavatele, zaměstnance, státní správu, neziskové organizace - Vzdělávací modul Zodpovědný zaměstnavatel.
Více informací nalzente zde.

Zpráva ze semináře na téma Podpory a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb na úrovni EU

Datum: 18.09.2015

Dne 15. 9. 2015 pořádala UZS ČR ve spolupráci s organizací CEEP odborný seminář na téma Podpory a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb na úrovni EU.

Více informací naleznete ve zprávě ze semináře.

Stanovisko UZS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 za oblast kultury a sociálních služeb

Datum: 15.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR vyhotovila stanovisko k návrhu státního rozpočtu pro rok 2016 za oblast kultury a sociálních služeb.

NEWS 06-08/2015

Datum: 14.09.2015

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 06-08/2015.

Bylo spuštěno přihlašování na všechny podzimní konference pořádané UZS ČR:

 • PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ - 15. 10. 2015
 • ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 22. 10. 2015
 • ZDRAVOTNICTVÍ 2016 - 12. 11. 2015
 • KULTURA 2016 - 3. 11. 2015
 • NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 - 5. 11. 2015
 • ŠKOLSTVÍ 2016 - 24. 11. 2015

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k pracovnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, před předložením na jednání Legislativní rady vlády

Datum: 11.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR považuje předložený návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti za nesystémový a dostatečně nepropracovaný.

Stále trváme na tom, aby byl zákon vrácen na začátek legislativního procesu a na jeho tvorbě se podílelo ministerstvo financí, případně další ministerstva. Aby mohl být zákon schválen, považujeme za bezpodmínečné, připravit návrhy změn dalších dotčených zákonů, ze kterých by vyplývalo, jaké konkrétní účinky bude získaný status veřejné prospěšnosti mít v praxi. Jedná se zejména o příslušné změny daňových zákonů, zákona o veřejných zakázkách, živnostenského zákona apod.
Pokud bude návrh zákona přijat v současné podobě bez jakéhokoli provázání na praxi neziskových organizací, dojde pouze k dalšímu významnému zaplevelení českého právního řádu normou, která nemá žádný prospěch ani pro stát, ani pro neziskové organizace.

petr.hanus@uzs.cz

ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI

Datum: 03.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR nabízí služby spojené  s žádostí o dotaci na ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI z Operačního programu Zaměstnanost. Unie zaměstnavatelských svazů má bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů a je důvěryhodným partnerem veřejných institucí. Leták naleznete zde. Kontaktní osobou je Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, manažer projektu (tel.: +420 724 508 701, email: vit.jasek@uzs.cz).

61
členů
14 787
organizací
608 292
zaměstnanců