Aktuality

Nabídka dalšího vzdělávání pro firmy, zaměstnavatele, zaměstnance, státní správu, neziskové organizace

Datum: 01.10.2015

MV1 s.r.o. nabízí další vzdělávání pro firmy, zaměstnavatele, zaměstnance, státní správu, neziskové organizace - Vzdělávací modul Zodpovědný zaměstnavatel.
Více informací nalzente zde.

Zpráva ze semináře na téma Podpory a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb na úrovni EU

Datum: 18.09.2015

Dne 15. 9. 2015 pořádala UZS ČR ve spolupráci s organizací CEEP odborný seminář na téma Podpory a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb na úrovni EU.

Více informací naleznete ve zprávě ze semináře.

Stanovisko UZS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 za oblast kultury a sociálních služeb

Datum: 15.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR vyhotovila stanovisko k návrhu státního rozpočtu pro rok 2016 za oblast kultury a sociálních služeb.

NEWS 06-08/2015

Datum: 14.09.2015

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 06-08/2015.

Bylo spuštěno přihlašování na všechny podzimní konference pořádané UZS ČR:

  • PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ - 15. 10. 2015
  • ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 22. 10. 2015
  • ZDRAVOTNICTVÍ 2016 - 12. 11. 2015
  • KULTURA 2016 - 3. 11. 2015
  • NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 - 5. 11. 2015
  • ŠKOLSTVÍ 2016 - 24. 11. 2015

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k pracovnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, před předložením na jednání Legislativní rady vlády

Datum: 11.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR považuje předložený návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti za nesystémový a dostatečně nepropracovaný.

Stále trváme na tom, aby byl zákon vrácen na začátek legislativního procesu a na jeho tvorbě se podílelo ministerstvo financí, případně další ministerstva. Aby mohl být zákon schválen, považujeme za bezpodmínečné, připravit návrhy změn dalších dotčených zákonů, ze kterých by vyplývalo, jaké konkrétní účinky bude získaný status veřejné prospěšnosti mít v praxi. Jedná se zejména o příslušné změny daňových zákonů, zákona o veřejných zakázkách, živnostenského zákona apod.
Pokud bude návrh zákona přijat v současné podobě bez jakéhokoli provázání na praxi neziskových organizací, dojde pouze k dalšímu významnému zaplevelení českého právního řádu normou, která nemá žádný prospěch ani pro stát, ani pro neziskové organizace.

petr.hanus@uzs.cz

ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI

Datum: 03.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR nabízí služby spojené  s žádostí o dotaci na ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI z Operačního programu Zaměstnanost. Unie zaměstnavatelských svazů má bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů a je důvěryhodným partnerem veřejných institucí. Leták naleznete zde. Kontaktní osobou je Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, manažer projektu (tel.: +420 724 508 701, email: vit.jasek@uzs.cz).

Jednání na Ministerstvu kultury - grantový systém

Datum: 19.05.2015

Dne 19. května 2015 jednal prezident Unie a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatlů  s náměstkyní ministra kultury JUDr. Kateřinou Kalistovou ke gantovému systému.

Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu - klastr pro oblast dřevozpracujícího průmyslu

Datum: 13.05.2015

Dne 13. května 2015 se uskutečnilo 2. jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.

News 04/2015

Datum: 01.05.2015
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců