Aktuality

ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI

Datum: 03.09.2015

Unie zaměstnavatelských svazů ČR nabízí služby spojené  s žádostí o dotaci na ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI z Operačního programu Zaměstnanost. Unie zaměstnavatelských svazů má bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů a je důvěryhodným partnerem veřejných institucí. Leták naleznete zde. Kontaktní osobou je Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, manažer projektu (tel.: +420 724 508 701, email: vit.jasek@uzs.cz).

Jednání na Ministerstvu kultury - grantový systém

Datum: 19.05.2015

Dne 19. května 2015 jednal prezident Unie a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatlů  s náměstkyní ministra kultury JUDr. Kateřinou Kalistovou ke gantovému systému.

Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu - klastr pro oblast dřevozpracujícího průmyslu

Datum: 13.05.2015

Dne 13. května 2015 se uskutečnilo 2. jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.

News 04/2015

Datum: 01.05.2015

Jednání na Ministerstvu zdravotnictví - odbornost 913

Datum: 20.04.2015

Dne 20. dubna 2015 se uskutečnilo již 2. jednání na MZ ČR u náměstka MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA k zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky. Jednání se zúčastnili: JUDr. Petr Haluza, Ing. Jiří Horecký, Mgr. Helena Kocmanová, Ing. Jiří Procházka, Mgr. Ivana Stráská, 

Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu - klastr pro oblast dřevozpracujícího průmyslu

Datum: 15.04.2015

Dne 15. dubna 2015 se uskutečnilo jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.

News 03/2015

Datum: 01.04.2015

Jednání s prezidentem České republiky

Datum: 01.04.2015

Dne 1. dubna 2015 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký zúčastnil jednání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Na jednání byla mj. diskutována témata z oblasti sociálních služeb, školství, kultury, zdravotnictví.

News 02/2015

Datum: 01.03.2015
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců