Aktuality

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů

Datum: 23.02.2016

UZS ČR se rozhodla provést ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí analýzu genderové problematiky v oblasti veřejných služeb a vypracovat soubor doporučení ke změnám potřebným pro úspěšnější implementaci principů genderové rovnosti v této specifické oblasti služeb, které tvoří většinu naší členské základny. Zároveň vytvoří systém podpory zaměstnavatelů z oblasti veřejných služeb v zavádění opatření a organizační kultury podporujících rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života. Tato aktivita bude realizována v letošním roce a příštím roce.

Aktivity UZS ČR v oblasti rovnosti žen a mužů

Nový nadační fond bude pomáhat výkonným umělcům z oblasti performing arts nastartovat druhou kariéru

Datum: 22.02.2016

Nový nadační fond bude pomáhat výkonným umělcům z oblasti performing arts nastartovat druhou kariéru.

Základní informace o Nadačním fondu

Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2016

www.tanecnikariera.cz

 

Záznam z konference Zdravotnictví 2016

Datum: 09.02.2016

Na tomto odkazu naleznete záznam z konference Zdravotnictví 2016, která se konala dne 12. 11. 2015 v hotelu Ambassador v Praze.

Dohoda o spolupráci s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu

Datum: 08.02.2016

Dne 3. 2. 2016 byla podepsána dohoda o spolurpáci s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu. Slavnostní předání certifikátu o spolupráci obdržel z rukou ředitele Mezinárodní ceny Mgr. Tomáše Vokáče, Ph.D. výkonný ředitel UZS ČR Bc. Vít Jásek.

O částečné pracovní úvazky mají Češi velký zájem, firmy je ale příliš nenabízejí

Datum: 04.02.2016

Dopoledne 4. 2. 2016 na ČRo Radiožurnál bylo vonováno tématu částečných úvazků v ČR. Na tomto odkazu naleznete článek s citacemi výkonného ředitele UZS ČR Bc. Víta Jáska k tomuto tématu.

Valná hromada UZS ČR 28. 4. 2016

Datum: 03.02.2016

Valná hromada UZS ČR se uskuteční dne 28. 4. 2016 v Praze v Paláci Charitas (Karlovo náměstí 5, Praha 2). Místo bude upřesněno.

Newsletter UZS ČR 01/2016

Datum: 02.02.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 01/2016.

Výstupy z realizovaných konferencí během podzimu r. 2015 naleznete zde.

Součástí jsou následující přílohy:

Stanovisko UZS ČR k návrhům na jednotný systém odměňování ve zdravotnictví

Stanovisko UZS ČR k vybraným záměrům MPSV

Stanovisko UZS ČR ke karenční době

Přehled newsletterů UZS ČR za rok 2015

Datum: 13.01.2016

Je zpracován přehled  newsletterů UZS ČR za rok 2015.

Newsletter 01-12/2015

Stanovisko UZS ČR k aktuální situaci ve zdravotnictví

Datum: 11.01.2016

Unie zaměstnavatelských svazů ČR zpracovala stanovisko k aktuální situaci ve zdravotnictví. Toto stanovisku bylo předloženo na 124. plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody.

News 12/2015

Datum: 11.01.2016

Všem členským organizacím byl zaslán newsletter 12/2015.

Výstupy z realizovaných konferencí během podzimu r. 2015 naleznete zde.

Součástí jsou následující přílohy:

  • Stanovisko UZS ČR k potřebnosti vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě České republiky
  • Stanovisko UZS ČR k atkuální situaci ve zdravotnictví
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců